Софтуер

Продажба и поддръжка
на системен и приложен софтуер
Разработка и поддръжка
на приложен софтуер